Spotkanie noworoczne, pokaz parostków.

Zarząd koła serdecznie zaprasza kolegów myśliwych z koła łowieckiego ,,Żbik,, na spotkanie noworoczne na którym odbędzie się pokaz parostków. Prosimy kolegów o zabranie ze sobą parostków kozła pozyskanych w sezonie 2019/ 2020. Wśród zebranych parostków wybrane zostaną najpiękniejsze, a szczęśliwy posiadacz owych parostków otrzyma nagrodę.Spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2020 roku w domku myśliwskim na Boguszy. Zarząd koła serdecznie zaprasza

1

Nowi członkowie koła

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Koła z dnia 17.06.2019 r. został przyjęty do Koła Łowieckiego Żbik kolega Basiaga Lucjan – uchwała nr.4, uchwałą nr.6 z dnia 17.06.2019 r. przyjęto do Koła Łowieckiego Żbik kolegę Rafała Pękala. Ślubowanie nowo przyjętych kolegów odbędzie się 03.11.2019 r. na polowaniu Hubertowskim.

Zarząd Koła Łowieckiego Żbik w Nowym Sączu

0