Zaległe opłaty

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych naszego koła za ostatni rok sprawozdawczy i sporządzenie bilansu oraz dokumentów sprawozdawczych do Zarządu Okręgowego  PZŁ i Urzędu Skarbowego. Proszę o dostarczenie Czytaj więcej →

0

Polowanie Hubertowskie

Polowanie Hubertowskie odbędzie się 5 listopada. Msza święta rozpocznie się o godzinie 7.00, w Kamionce Wielkiej. Po nabożeństwie odbędzie się tradycyjne jak co roku polowanie.

0

Podziękowanie

Podziękowania dla Zarządu Koła Łowieckiego ” Żbik” za zorganizowanie  pogrzebu, a także za  udział w uroczystościach pogrzebowych  pocztu Sztandarowego oraz Syngnalistów oraz dla  wszystkich kolegów, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal po śmierci Zbigniewa Tylka.

Jakub Tylek z Rodzinom

0

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku wszystkim członkom i sympatykom naszego Koła Łowieckiego ,,Żbik” w Nowym Sączu życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i śpiewania Kolęd bo w nich ogromna siła i moc.

Życzy

Zarząd Koła

0

Składka na PZŁ na rok 2022

Przypominamy naszym Kolegom o pilnej wpłacie składki na PZŁ na rok 2022 na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu na konto:

438 805 000 900 369 413 200 000 10.

Składka dla członków PZŁ w wieku:

do 70 lat – 393zł

do 80 lat – 218 zł

powyżej 80 lat – 130,50 zł

Pozdrawia

Darz Bór

Skarbnik Koła

Benedykt Poręba

0

Budowa nowych ambon

W związku z koniecznością wykonania nowych ambon zarząd koła podzielił kolegów myśliwych z naszego koła na grupy. Każda z grup ma do wykonania po jednej ambonie. Lista z podziałem na grupy oraz miejsce wykonania poszczególnych ambon jest dostępna w zakładce ,, Dla zalogowanych”, należy się zalogować aby pobrać listę. Należy dostarczyć pisemną zgodę właściciela gruntu na budowę ambony do zarządu koła. Termin wykonania ambony jest to okres przed otrzymaniem odstrzału na rogacze.

0

Pożegnanie kol. Jana Chronowskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 18 kwietnia 2021 roku, odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów sp. Jan Chronowski. Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie dnia 20.04.2021 o godz. 14.00 w Bazylice Mniejszej pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, o czym zawiadamia Zarząd KŁ ,,Żbik” w Nowym Sączu.

Niech ci knieja wiecznie szumi.

0

Pożegnanie kol. Marka Kocemby

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 16.04.2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, nasz serdeczny kolega Marek Kocemba. Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 19.04.2021 r. o godzinie 

15:00 w kościele w Kamionce Wielkiej.
Zarząd oraz Koledzy z Koła łączą się w bólu z rodziną oraz wyrażają najszczersze kondolencje.


Czytaj więcej →

0
Page 1 of 5 12345