Założyciele koła łowieckiego ,,Zbik” w Nowym Sączu

Gdy milkną wystrzały przesuwającego się na zachód frontu, sądeccy myśliwi zaczynają się grupować z myślą o możliwości wydzierżawienia obwodów łowieckich.

Ci którzy zdobyli lub udało się im zarejestrować broń przechowywaną w okresie okupacji czynią starania o jej zarejestrowanie i w Starostwie szukają dróg umożliwiających dzierżawę wybranych wiosek i niektórym się to udaje.

Z końcem roku 1947 powstaje na terenie Nowego Sącza pierwsze Koło Łowieckie, które przybiera nazwę „Dunajec”. Jego pierwszymi członkami zostają późniejsi założyciele Koła „Żbik”: Władysław Pajorski, Bolesław Serkowski, Stefan Majcher, Jan Łoboda.

Z początkiem roku 1948 Koło Łowieckie „Dunajec” ze względu na przybywającą ilość członków dzieli się na Koło Łowieckie „Szarak” i „Żbik”, a następnie Koło „Szarak” rozdziela się jeszcze na koło „Kolejarz”. W 1950r. powstaje przy Komendzie Powiatowej M.O. Koło Łowieckie „Gwardia”.

Pierwszymi członkami Koła „Żbik” są: A. Cięciwa, J. Czorny, S. Gajewski, Z. Gieniec, J. Kalisz, J. Kościółek, J. Łoboda, S. Majcher, W. Pajorski, B. Serkowski, M. Sulicz, J. Syntysz.

Na pierwszym walnym zebraniu Koła zostaje podpisany status Koła oraz wybrany pierwszy zarząd w składzie: Władysław Pajorski – przewodniczący zarządu, Bolesław Serkowski – łowczy, natomiast kto był sekretarzem i skarbnikiem brak danych.

Koło zostało zarejestrowane w 1948r. w Urzędzie Powiatowym w Nowym Sączu i otrzymało nazwę „Żbik” z siedzibą w Nowym Sączu, z przyznaniem obwodów Nr 155, 160, 164 o łącznej powierzchni 16,500ha.

W miarę upływu czasu szeregi Koła wzrastały. Myśliwi w nim zrzeszeni budowali tradycję i kulturę łowiecką. Zaczęto powszechnie cenić zdobyte trofea, traktować zbiorowe polowania jako formę spotkań towarzyskich i wypoczynku w naturze. Tereny łowisk sądeckich budzą zainteresowanie myśliwych krajowych i zagranicznych z uwagi na bogate walory łowieckie.

Podstawową zwierzyną która znajdowała się na rozkładzie w latach 50 i 60-tych były dziki i zające, zaś dużą atrakcją wilki i rysie. Natomiast w latach 90-tych znaczną przewagę stanowiły jelenie i sarny, a pozostała zwierzyna znacznie się zmniejszyła, zwłaszcza drobna.

Od 1959 roku weszła w życia nowa ustawa o hodowli ochronie zwierząt i prawie łowieckim. Ustawa ta nałożyła na Koła Łowieckie obowiązek uczestnictwa w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Koło musiało tak pracować, aby budżet starczał na opłacenie strażników łowieckich i częściowe poniesienie kosztów na zagospodarowanie obwodów łowieckich.

W roku 1964 strzelono pierwszego jelenia byka. Odstrzału dokonał kol. Józef Kalisz. Tak pojawiła się nowa atrakcja i polowania indywidualne na zwierzynę płową, jelenie byki i rogacze.

W roku 1975 została zmieniona numeracja obwodów łowieckich z 155 na 16, 160 na 34 i 164 na 48 ze zmianą granic i zmniejszeniem ich z 16,500 ha na 13,123 ha w tym lasów 3,832.

Inna zwierzyna to: zające, jarząbki, bażanty, słonki, dzikie kaczki, lisy i kuny po parę sztuk rocznie.

Koło organizuje polowania dewizowe zwłaszcza na sarny rogacze, które stanowią częściowe źródło jego dochodów.

Koło organizuje uroczyste polowania hubertowskie z zachnowaniem całego tradycyjnego ceremoniału: pokot ognisko i wspólne wspomnienia z posiłkiem.

Zgodnie z postanowieniami statutu PZŁ, Koło przyjmuje w szeregi kandydatów na członka PZŁ tych którzy spełnili warunki statutowe.

Od 1973r.  wprowadzenie zmiany w ustawie łowieckiej nałożyły na Koła obowiązek prowadzenia gospodarki łowieckiej w całości, ponoszenia kosztów oraz przejęcia od nadleśnictwa części kosztów za szkody łowieckie w płodach rolnych.

Oprócz gospodarki łowieckiej, Koło prowadzi też działalność szkoleniowo-wychowawczą członków, rozwija współpracę ze środowiskiem lokalnym, podkreślając znaczenie hodowli, ochrony zwierzyny, szacunku dla niej i życzliwego stosunku ludności wiejskiej do łowiectwa i myśliwych do ludności wiejskiej.

Działania te mają na celu przekonania społeczeństwa o potrzebie ochrony zwierzyny przed ujemnymi skutkami współczesnej cywilizacji. Obecnie Koło liczy na dzień 27.03.1998r. 58 – członków macierzystych, 4 niemacierzystych i 3 stażystów gospodarujących w 3 obwodach 16, 34, 48 o powierzchni 13,123 ha w tym lasów 3,832.

Obw.: 16 – 5,037ha w tym lasu 941 ha,

Obw.: 34 – 4,350 ha w tym lasu 1,511 ha,

Obw.: 48 – 3,736 ha w tym lasu 1,380 ha

Dzięki aktywnej pracy członków Koła, ich wkładu pieniężnego, osobistego, a szczególnie niektórych kolegów i organizacji polowań dewizowych na rogacze, Koło zakupiło parcelę i wybudowało domek myśliwski w miejscowości Bogusza, który jest własnością członków Koła.

W ramach poprawiania umiejętności strzeleckich organizuje jeden raz w roku zawody strzeleckie i przeprowadza treningi na własnej strzelnicy, posiadającej jedną maszynę do rzutków zainstalowaną w lesie za zgodą Nadleśnictwa Nawojowa.

Atmosfera wśród członków i zarządu jest koleżeńska, wszyscy mają równe prawa i obowiązki. Nie ma antagonizmów. Walne zebrania Koła odbywają się w ostatnich latach w domku myśliwskim w Boguszy.

Podjęto uchwałę zobowiązującą każdego członka do odpracowania pięciu dniówek w ciągu roku na rzecz prowadzonej gospodarki łowieckiej.

Należy wspomnieć, że z szeregów naszego Koła odeszło do Krainy Wiecznych Łowów 29 kolegów, a 20 wystąpiło.

IMG_2708

Granice obwodu Nr 16 „KRUŻLOWA”

Od północnego wschodu biegnie granicą byłego województwa krakowskiego z osiedla Rzeki na południowy wschód i południe od szosy Gorlice-Nowy Sącz. Szosą tą na zachód przez Grybów od przecięcia się z potokiem Strzylawki, do drogi Cieniawa – Stara Wieś. Stąd drogą wiejską prowadzi na górę Rosochatkę i dalej drogą grzbietową do Wilczego dołu. Tu skręca na północ i drogą wiejską przez wschodni kraniec wsi Posadowa, osiedle Karczemice, Łysą Górę, Mosteczną, przez most na potoku Jasienianka, biegnie do szosy Korzenna-Wilczyska w Niecwi. Szosą tą do Wojnarowej, skąd drogą wiejską do przysiółka Rzeki i granicy województwa krakowskiego. Ogólna powierzchnia obowdu Nr 16 to 5037 ha, w tym lasu 941 ha.

Granice obowdu Nr 34 „PASZYN”

Od północy granica obwodu biegnie drogą wiejską, z osiedla Kretówki na południe i południowy wschód przez osiedle Zalesie, Porębówkę, Lipie i dalej przecinając potok Zarywka, przez osiedle Jodłowa Góra do miejscowości Wilczy Dół. Następnie drogą grzbietową przez Rosochatkę do drogi Cieniawa – Stara Wieś, gdzie przechodzi na potok Strzylawka i przez osiedle Strzylawki biegnie do przecięcia się z szosą Grybów – Nowy Sącz. Szosą tą na południowy zachód do drogi lokalnej w kierunku Ptaszkowej, którą dochodzi do toru kolejowego Grybów – Nowy Sącz. Torem biegnie do Stacji PKP Kamionka Wielka gdzie skręca na północ i drogą wiejską przez osiedle Dybówka, Paryja, Okręgłe, Zabrzezina, przez most na potoku Łubinka prowadzi do szosy Grybów – Nowy Sącz. Szosą tą przez: Piątkową biegnie do przecięcia się z potokiem Łubinka i dalej tym potokiem w dół jego biegu do drogi wiejskiej na osiedlu Pagórek, skąd na północny wschód drogą przez osiedla Łęg Januszkowski, Łęg Olszówki prowadzi do punktu początkowego w osiedlu Kretówki. Ogólna powierzchnia obwodu Nr 34 to 4350 ha, w tym lasu 1511 ha.

Granice obwodu Nr 48 „KAMIONKA”

OD północnego wschodu granica biegnie od toru kolejowego Nowy Sącz – Grybów w Ptaszkowej, drogą lokalną na południe do drogi grzbietowej w kierunku góry Jaworze, dalej drogą tą do góry ZElarka, skąd drogą wiejską na południe do drogi Binczarowa – Bogusza w osiedlu za Perliskiem. Następnie drogą wiejską na południe w kierunku góry Podwojenne i dalej drogą grzbietową do skrzyżowania dróg w uroczystko Baniska, tu skręca na zachód i drogą grzbietową przez szczyty górskie Czerszla, Tokarnia, Kozie Żebro, Jaworzynę, Sopalską Górę i dalej obok osiedla Rybień prowadzi do osiedla Groń, Stąd drogą wiejską wzdłuż dopływu rzeki Kamionka biegnie do toru kolejowego Nowy Sącz – Grybów przed tunelem i dalej torem kolejowym do punktu początkowego w Ptaszkowej. Ogółem powierzchnia obwodu Nr 48 to 3736 ha, w tym lasu 1380 ha.


 

 

IMG_2698 IMG_2699 IMG_2700 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703 IMG_2704 IMG_2705 IMG_2706   IMG_2709  IMG_2711 IMG_2712 IMG_2713 IMG_2714 IMG_2715 IMG_2716 IMG_2717 IMG_2718 IMG_2719 IMG_2720

Aktualne wydarzenia z życia Koła Łowieckiego „ŻBIK”: