Polowanie Hubertowskie 2018 rok

Jak co roku, w okolicach dnia 3 listopada, a dokładnie w dzień św. Huberta myśliwi w całym kraju mają okazję do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów. Jest to jednocześnie początek sezonu polowań jesieno-zimowych. Tradycyjnie w Kole Łowieckim „ŻBIK” uroczyste polowanie zostanie poprzedzone mszą świętą w intencji myśliwych, które odbędzie się w kościele w Kamionce o godzinie 7:00.

To wyjątkowy dzień, w którym myśliwi witają się zawołaniem „Darz bór!”, zakładają najlepszą odzież myśliwską oraz świętują pod sztandarem danego koła łowieckiego. Święto po raz pierwszy obchodzono około 1444 roku.

 

0

You must be logged in to post a comment.