Wykonywanie odstrzału sanitarnego w czasie trwania epidemi

Odstrzał sanitarny jest istotnym powodem do opuszczania domu. Więc nie obowiązują w tym przypadku restrykcje związane z ograniczeniem przemieszczania się. Szersze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ.

https://www.pzlow.pl/odstrzal-sanitarny-istotnym-powodem-do-opuszczania-domu/

Podajemy również link do filmu w sprawie bioasekuracji; https://www.pzlow.pl/film-instruktazowy-dot-bioasekuracji/

0

You must be logged in to post a comment.