Zaległe opłaty

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych naszego koła za ostatni rok sprawozdawczy i sporządzenie bilansu oraz dokumentów sprawozdawczych do Zarządu Okręgowego  PZŁ i Urzędu Skarbowego. Proszę o dostarczenie mnie zaległych dokumentów za zakupione materiały oraz dokonanie wpłat na konto Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu naszego koła, pobranych zaliczek, składek, należności za pobraną zwierzynę na użytek własny oraz płatności członków ustalonych przez Walne Zgromadzenie do dnia 15 kwietnia 2023 roku.

Z Poważaniem

Skarbnik Koła

Benedykt Poręba

0

You must be logged in to post a comment.